MÆLABORÐ FISKELDISINS OPNAÐ

Með Mælaborði fiskeldis eru allar helstu upplýsingar um stöðu fiskeldis í sjó og á landi orðnar aðgengilegar á einum stað til hagsbóta fyrir almenning og stjórnvöld. Þetta tímamótaskref að stjórnvöld eigi frumkvæði að birtingu þessara upplýsinga er í samræmi við þá stefnumörkun við breytingu á lögum um fiskeldi 2019 að auka gagnsæi í starfsemi greinarinnar. Þessi birting tryggir um leið heildstæðari yfirsýn yfir stöðu og þróun greinarinnar, sem er mikilvægt fyrir alla hlutaðeigandi.

Mælaborð fiskeldis

Í mælaborðinu er meðal annars að finna eftirfarandi upplýsingar:

  • Umfang lífmassa í sjókvíaeldi, umfang rekstrarleyfa, áhættumat, burðarþol, afföll og fjölda laxalúsa eftir landshlutum og fjörðum.
  • Kortasjá sem sýnir staðsetningar eldissvæða um landið og hvaða svæði eru í notkun, ásamt þróun lífmassa, fjölda laxalúsa og afföll (%) á hverju eldissvæði.
  • Einnig er hægt að sjá uppruna og tegund þeirra fiska sem aldir eru á hverju svæði.
  • Eftirlitsskýrslur Matvælastofnunar vegna eftirlits með rekstri og búnaði fiskeldisstöðva eru birtar í mælaborðinu, ásamt rekstrarleyfum.