Rannsóknir

Hafrannsóknastofnun

Rannsóknir á eldi sjávarlífvera eru meðal lögbundinna markmiða Hafrannsóknastofnunar. Stofnunin hefur komið að rannsóknum fjölmargra lagareldistegunda m.a. í Tilraunareldisstöð á Stað við Grindavík.

Matís

Matís kemur að rannsóknum á fjölmörgum lagareldislífverum m.a.fóðurrannsóknum og öryggi matvæla. Stofnunin hefur einnig komið aðverkefnum innan gæðamála, vinnslu og markaðsetningu lagareldislífvera.

Hólaskóli

Fiskeldisdeild og fiskalíffræðideild Hólaskóla – Háskólans á Hólum vinnur að fjölmörgum rannsóknum innan fiskeldisfræði, fiskalíffræði, lífeðlisfræði, vistfræði og þróunarfræði.

Akvaplan Niva á Íslandi

Akvaplan Niva er með útibúa á Íslandi og hefur komið að fjölmörgum rannsóknum á lagardýrum og einnig umhverfisrannsóknum.