Stjórnsýslan

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið fer með málefni er varða fiskeldi, fiskrækt og skeldýrarækt, þar á meðal er:

  • Eldi hvers konar nytjastofna í sjó eða ferskvatni, skipulag og eftirlit með því.
  • Veiði í ám og vötnum, fiskrækt, eftirlit og önnur veiðimál, þ.m.t. Fiskræktarsjóð.
  • Inn- og útflutning seiða og erfðaefnis.
  • Stuðning við rannsóknir, þróun og nýsköpun í fiskeldi og fiskrækt.

Ráðuneytið setur umgjörð um greinina með setningu laga og reglugerða. Einnig hefur ráðuneytið gefið út skýrslur sem er að finna neðst á síðunni.

Matvælastofnun

Matvælastofnun fer með úthlutun rekstrarleyfa til fiskeldisfyrirtækja skv. lögum nr. 71/2008 um fiskeldi og eftirliti með heilbrigði og velferð dýra. Stofnunin gefur einnig út ræktunarleyfi til skeldýraræktenda skv. lögum nr. 90/2011 um skeldýrarækt. Matvælastofnun gefur út lista yfir þau lagareldisfyrirtæki sem stofnunin hefur gefið rekstrarleyfi.

Umhverfisstofnun

Umhverfisstofnun er með starfsleyfisveitingar til lagareldisfyrirtækja og eftirlit með fiskeldi og er að finna lista yfir útgefin starfsleyfi á vef stofnunarinnar.

Fiskistofa

Fiskistofa annast stjórnsýslu og eftirlit ásamt því að safna og miðla upplýsingum um lax- og silungsveiðar. Stofnunin kemur m.a. að málum ef laxfiskar slepp úr eldisstöð.

Skýrslur gefnar út af ráðuneytinu